آموزش پاکیزگی به کودک،چطور کودک خود را به پاکیزگی عادت دهیم؟

آموزش پاکیزگی به کودک:آموزش نکات مختلف به کودک و تربیت کردن کودک امری مهم است و گاها سخت به نظر میرسد.در مورد تمیز و پاکیزه بودن کودک و عادت های بهداشتی گاهی پدر و مادر به بن بست میرسند زیرا کودک از انجام کارهای مربوط به بهداشت شخصی خود سر باز میزند.در اینجا دلگرم شما را با نکاتی مفید برای آموزش پاکیزگی به کودک تان آشنا میکند.با دلگرم همراه شوید:

 آموزش پاکیزگی به کودک

آموزش پاکیزگی به کودک

 

1-آموزش پاکیزگی به کودک:الگوی مناسبی در پاکیزگی باشید

 

آموزش پاکیزگی به کودک


2-آموزش پاکیزگی به کودک:دسترسی کودک به لوازم شستشو را راحت کنید.

 

آموزش پاکیزگی به کودک


3-آموزش پاکیزگی به کودک:شست و شو را با همراهی همدیگر انجام دهید.اجازه دهید کودک نه تنها دست خود،بلکه دست شما را هم بشوید.

 

آموزش پاکیزگی به کودک


4-آموزش پاکیزگیبه کودک:بکوشید شستن دست ها بعد از دستشویی رفتن برایش یک عادت شود.

 

آموزش پاکیزگی به کودک


5-آموزش پاکیزگی به کودک:بگذارید کودک نوع صابون و حوله اش را خودش انتخاب کند تا با لذت بیشتر شست و شو کند.

 

آموزش پاکیزگی به کودک


6-آموزش پاکیزگی به کودک:با ثبت امتیاز،لبخند زدن و ... به پاکیزگی پاداش دهید

 

آموزش پاکیزگی به کودک


7-آموزش پاکیزگی به کودک:با شوخ طبعی،عملکرد او را در شست شو وارسی و موفقیتش را تحسین کنید.

 

آموزش پاکیزگی به کودک


8-آموزش پاکیزگی به کودک:پاکیزه کردن کودک را به صورت یک تنبیه در نیاورید

 

آموزش پاکیزگی به کودک


9-آموزش پاکیزگی به کودک:انتظارات غیر منطقی و فراتر از سن کودک نداشته باشد.بیشتر آن ها قط میتوانند در چهار سالگی دست،و شش ماه بعد صورت خود را به تنهایی بشویند و در حدود شش سالگی به تنهایی حمام کنند.

 

آموزش پاکیزگی به کودک


10-آموزش پاکیزگی به کودک:مراقب باشید!در آموزش پاکیزگی افراط نکنید تا کودک به وسواس تمیزی مبتلا نشود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه