انگیزه جالب این خانم برای کاهش وزن خود + عکس

کاهش وزن

همیشه گفته میشود برایلاغر شدن یک انگیزه لازم است. یک انگیزه قوی که به فرد چاق امکان مبارزه با میل خوردن را بدهد. گاهی این انگیزه میتواند علاقه به یک حیوان باشد. یک زن ورزشکار که علاقه زیادی به ورزش اسب سواری دارد

انگیزه جالب این خانم برای کاهش وزن خود + عکس

انگیزه جالب این خانم برای کاهش وزن خود

مجبور شد نزدیک به ۴۰ کیلوگرم وزنش را کاهش دهد. این خانم ۵۰ ساله حدود ۱۰۰ کیلوگرم وزن داشت و بخاطر اینکه کمر اسبش بخاطر وزن زیاد او درحال آسیب دیدن بود مجبور به کاهش وزن خود شد . او با پیروی از رژیم های غذایی حدود ۴۰ کیلوگرم لاغر کرد.

 

 

سیمرغ

 


انگیزه جالب این خانم برای کاهش وزن خود + عکس


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه