رشد نوزاد در یک سال اول زندگی

رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 1
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 2
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 3
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 4
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 5
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 6
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 7
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 8
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 9
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 10
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 11
رشد نوزاد در یک سال اول زندگی - تصویر 12

با انجامِ فعالیت های مناسب در هر ماه از رشد نوزادتان می توانید به یادگیری و پرورشِ مهارت هایِ او کمک کنید.

روش های کمک به رشد و یادگیریِ نوزاد را یاد بگیرید تا کودکی باهوش و خلاق داشته باشید.
ماه اول

با کودکتان با فاصله‌ای بسیار کم تماس یرقرار کنید؛ چرا؟ به این دلیل که اکنون نوزادتان تنها اشیاءِ موجود در فاصله 20 تا 37 سانتیمتری خود را به وضوح می‌بیند. همانطور که چشمانِ او رشد می‌کنند، به تمرکز بر چهره انسان‌ها علاقه‌مند می‌شود. بنابراین هنگامی که نوزادتان خواب نیست، صورتتان را به او نزدیک کرده و برایش اصواتِ کودکانه در بیاورید.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه