نکات اولیه در نگهداری از نوزاد

آروغ زدن
بستن پوشک
مراقبت از بند ناف نوزاد
پوست
خواب

بیشتر فوت و فن های بزرگ کردن نوزاد در حین کار آموخته می شوند. در زیر نکاتی در خصوص آروغ زدن، حمام کردن و نحوه بستن پوشک نوزاد آمده است.

آروغ زدن

تمام نوزادان در حین شیر خوردن و در پایان آن، نیاز به آروغ زدن دارند. آروغ زدن باعث می شود هوای اضافی که هنگام مکیدن شیر وارد شکم نوزاد شده است، بیرون بیاید. اگر هوا درون شکم نوزاد بماند احساس سیری خواهد کرد و شیر کمتریمی نوشد. با سه روش می توانید به نوزاد کمک کنید آروغ بزند. با قرار دادن او روی شانه هایتان، پشت رو خواباندن او روی پاهایتان و یا نشاندن نوزاد. تمام این حالتها را امتحان کنید تا ببینید کدام نتیجه بهتری می دهند. نوزاد را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر پشت او را ماساژ دهید. اگر می خواهید در حالت نشسته این کار را انجام دهید او را به جلو خم کنید و با دست دیگرتان سرش را نگه دارید.

توصیه متخصص:

هوای اضافی معده کودک باعث دل درد وی شده و ایجاد ناآرامی می کند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه