سخنان بزرگان

سخنان زیبا از جبران خلیل جبران

چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم. جبران خلیل جبران. هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند . جبران خلیل جبران. و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟. آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود. پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبران. چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فو

سخنان زیبا جبران خلیل جبران سخنان زیبا از جبران خلیل جبران سخنان جبران خلیل جبران

ادامه مطلب ...
۲۰نکته که شما را نزد دیگران عزیز می کند!

۱-سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود. ۲-تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد. ۳-به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند. ۴-در شادی های مردم شریک شو. ۵-نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی . نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود . ۶-از لغزشها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده . ۷-در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود . ۸-در هدیه دادن بخیل نباش اگر چه قیمت آن کم

ادامه مطلب ...
سخنان زیبای حضرت علی (ع)

بادوستت چنان باش که گوئی روزی با تو دشمن میشود وبا دشمنت چنان رفتار کن که گویی روزی با تو دوست می شود. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. امام علی ع. ستایش خداوندى را سزاست که لباس عزّت و بزرگى پوشید، و آن دو را براى خود انتخاب، و از مخلوقا‏تش باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد، و آن دو را براى بزرگى و عظمت خویش برگزید، و لعنت کرد آن کس را که در آرزوى عزّت و بزرگى با خدا به ستیزه برخیزد. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. پندها چه بسیارند اما پندگیرنده ها چه کم. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سخنان زیبای حضرت علی سخنان زیبای حضرت علی ع سخنان زیبای علی ع

ادامه مطلب ...
گزیده ای از سخنان زیبای دکتر شریعتی

بگذاز تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید،هرچند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن دکتر علی شریعتی. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. چه بسیار دلهایی که می پرستند و نیکی می ورزند. و پرستش و تقوی و نیکی نیز در آنها زشت و آلوده و پلید است. و چه دلهایی که عشق می ورزند و گناه می کنند. …. و خطا و هوس و گناه در آنها زیبا و پاک و زلال است. دکتر شریعتی. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. من تو را دوست دارم و تو دیگری را و دیگری دیگری را و در این میان همه تنهاییم!. * * * * * * * * * * *

گزیده ای از سخنان دکتر شریعتی گزیده ای از سخنان زیبای دکتر شریعتی گزیده سخنان دکتر شریعتی

ادامه مطلب ...
اس ام اس جملات دکتر شریعتی

بگذاز تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید،هرچند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن دکتر علی شریعتی. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. چه بسیار دلهایی که می پرستند و نیکی می ورزند. و پرستش و تقوی و نیکی نیز در آنها زشت و آلوده و پلید است. و چه دلهایی که عشق می ورزند و گناه می کنند. …. و خطا و هوس و گناه در آنها زیبا و پاک و زلال است. دکتر شریعتی. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. من تو را دوست دارم و تو دیگری را و دیگری دیگری را و در این میان همه تنهاییم!. * * * * * * * * * * *

اس ام اس دکتر شریعتی اس ام شریعتی

ادامه مطلب ...
محمد نبی (ص) در بیان علی شریعتی

پس از قرن چهارم میلادی و از زمانی که امپراطوران روم به مسیحیت گرویدند و عقاید کلیسا را به عنوان آرا و عقاید رسمی‌ترویج کردند، بنای مخالفت را با حوزه‌های فکری و علمی‌آزاد گذاشتند تا این که سرانجام ژولتی نین، امپراتور روم شرقی در سال ۵۲۹ میلاد مسیح (قرن ششم میلادی) دستور تعطیلی دانشگاه‌ها و بستن مدارس و مراکز علمی‌را صادر کرد و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد. درست در همین زمان بود، قرن ششم میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگ ترین حادثه تاریخ به وقوع پیوست و شبه جزیره عربستان

نبی محمد ص محمد نبی بیان بیان محمد علی

ادامه مطلب ...
یک نکته از دکتر علی شریعتی(۳)

-”خداوندا من با تمام کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم. و آن هم خدای است که من دارم و تو نداری. “دکتر شریعتی”. یکنکتهدکترعلیشریعتی(۳). مطالب بیشتر در این مورد. داستان زیبای دعای مادر. دکتر سلامت پاسخ می دهد: نکاتی مهم راجع به شستشوی مو. یک نکته از دکتر علی شریعتی(۵). یک نکته از دکتر علی شریعتی(۴). دکتر افشار «ساختمان پزشکان» از رویارویی با مختار می‌گوید.

ادامه مطلب ...
از کسانی که …

ازکسانیک ه از من متنفرند سپاس، آنها مرا قوی تر میکنند. از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم، آنان قلب مرا بزرگتر می کنند. ازکسانی که مرا ترک میکنند متشکرم، آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست. از کسانی که با من میمانند سپاسگزارم، آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند. کسانی….

ادامه مطلب ...
جملات انرژی بخش

معیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم> >>>>>>>>>>>> انتونی رابینز. اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> مارک فیشر. افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند>>>>>>>>>>>>>>> مارک فیشر. منشا همه بیماریها در فکر است>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ژوزف مورفی. رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است>>>>>>> >>>> انتونی رابینز. چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>>>>>>>> ژوزف مورفی. افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد>>>>>>>>>>> مارک فیشر. افرادی که زمان را در انتظار شرای

جملات انرژی

ادامه مطلب ...
یک نکته از دکتر علی شریعتی(۴)

گر در صحنه حق و باطل نیستی، اگر شاهد عصر خودت و شهید حق بر باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش. چه به شراب نشسته و چه به نماز ایستاده. هر دو یکیست. یکنکتهدکترعلیشریعتی(۴). مطالب بیشتر در این مورد. داستان زیبای دعای مادر. دکتر سلامت پاسخ می دهد: نکاتی مهم راجع به شستشوی مو. یک نکته از دکتر علی شریعتی(۵). دکتر افشار «ساختمان پزشکان» از رویارویی با مختار می‌گوید. زانویم خالی می‌کند، دکتر!.

ادامه مطلب ...
یک نکته از دکتر علی شریعتی(۵)

انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند. یکنکتهدکترعلیشریعتی(۵). مطالب بیشتر در این مورد. داستان زیبای دعای مادر. دکتر سلامت پاسخ می دهد: نکاتی مهم راجع به شستشوی مو. یک نکته از دکتر علی شریعتی(۴). دکتر افشار «ساختمان پزشکان» از رویارویی با مختار می‌گوید. زانویم خالی می‌کند، دکتر!.

ادامه مطلب ...
متن سنگ قبر اشخاص مشهور

متن سنگ قبر کوروش کبیر. ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی. میدانم خواهی آمد. من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم. بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر. ***. متن سنگ قبر پروین اعتصامی. آنکه خاک سیه اش بالین است. اختر چرخ ادب پروین است. گرچه تلخی از ایام ندید. هر چه خواهی سخنش شیرین است. ***. متن سنگ قبر فروغ فرخزاد. من از نهایت شب حرف میزنم. من از نهایت تاریکی. واز نهایت شب حرف می زنم. اگر به خانه من آمدی برای من م. ای مهربان چراغ بیارو یک دریچه. که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. ***. متن سنگ قبر فریدون مشیری. سفر ت

متن سنگ قبر متن سنگ قبر اشخاص مشهور سنگ قبر اشخاص مشهور

ادامه مطلب ...
رمز جذابیت و محبوبیت زن از نوعی دیگر!

آن هنگام که حضرت حق، روح اشرف مخلوقات را در کالبد این آفریده‌ی شگرف می‌دمید، به هر نیمه موهبتهایی بخشید و هر کدام را نسبت به دیگری نیازمند نمود. فرشتگان درگاه الهی مأمور شدند به این‌که خاک خلقت زن را بیشتر غربال کنند تا نرمی وجود او بیشتر شود. اما برای مرد اینچنین نبود، چون مرد باید با زبری روزگار روبرو می‌شد و اندکی ضمختی در وجودش لازم بود. آنچه که از موهبت حیا و عفت و حجب در کاسه‌ی دل زن ریخته شد بیش از مرد بود. به درون رگ مرد نیز رشک و تعصب و غیرت تزریق شد. محبت، عشق، دلدادگی، وفاداری، زیبادوستی و پاکدامنی نیز بین هر دو نیمه وجود بشر به

رمز جذابیت زن

ادامه مطلب ...
خیلی قشنگه اگر بدانی…

عاشق شدن آسان است، اما ادامه آن هنر است. دوست هرکه باشد، نسخه دوم خودت است. نمی توان جلوی پیری را گرفت، اما میتوان روح جوانی داشت. هر جا که باشی دوستانت دنیای توهستند. بالا رفتن سن حتمی است، اما اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. خنده کوتاهترین راه بین دوستان است. عمر سالهای گذشته نیست، سالهایی است که از آن زندگی کردی. عشق زندگی را نمی چرخاند، اما انگیزه ای است برای زندگی. وقتی جایی داری که بروی یعنی خانه داری ووقتی کسی را دوست داری یعنی خانواده داری. بزرگترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است. اگر از چیزی لذت بردی دیگران را شریک ساز. زیبا ا

خیلی قشنگه

ادامه مطلب ...
عقاب ها در مدرسه غازها

توی زندگی ، تفاوت آدم ها در نگاه شون به زندگی ، به اندازه تعداد اونهاست . همون طور که صورت ها و ظاهر آدم ها با هم فرق داره ، توی افکار و رفتارشون هم با هم تفاوت دارن . به نوعی می شه گفت هر انسانی یک کتابه . تا زمانی که بازش نکنی و نخونیش ، اون رو کامل نشناختی . اصلا هم آسون نیست چون گاهی بعضی کتاب ها اونقدر وحشتناک هستند که تا چند وقت از خوندنشون کابوس می بینی و آشفته می شی ولی گاهی خوندن بعضی کتاب ها تا سال ها مستت می کنه چون یک جمله اش می تونه روحت رو دوباره از اول جلا بده و دلت رو صاف کنه . توی این دنیا از بچگی ، ما تعلیم داده می شیم و قو

عقاب ها و غازها مدرسه غازها

ادامه مطلب ...
گلواژه های ناب و پرمعنای زندگی

سازنده ترین کلمه گذشت است. آن را تمرین کن. پرمعنی ترین کلمه ما است. آن را به کار بر. عمیق ترین کلمه عشق است. به آن ارج بده. بی رحم ترین کلمه تنفر است. با آن بازی نکن. خودخواهانه ترین کلمه من است. از آن حذر کن. ناپایدارترین کلمه خشم است. آن را فرو بر. بازدارنده ترین کلمه ترس است. با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه کار است. به آن بپرداز. پوچ ترین کلمه طمع است. آن را بکش. سازنده ترین کلمه صبر است. برای داشتنش دعا کن. روشن ترین کلمه امید است. به آن امیدوار باش. ضعیف ترین کلمه حسرت است. حسرت کش نباش. تواناترین کلمه دانش است. آن را فرا گیر. محکم ترین

گلواژه های ناب زندگی

ادامه مطلب ...
جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد. یک گل میتواند بهار را بیاورد. یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد. یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد. یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد. یک دست دادن روح انسان را بزرگ میکند. یک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کند. یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند. یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند. یک شمع میتواند تاریکی را از میان ببرد. یک خنده میتواند افسردگی را محو کند. یک امید روحیه را بالا می برد. یک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکند. یک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد. یک قلب میتواند

جملات فوق العاده جملات تفکر برانگیز جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز

ادامه مطلب ...
جملات خواندنی از سقراط

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد. سقراط. اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس. سقراط. تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط. تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط. من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط. تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است. سقراط. از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط. شیرین‌تر

جملات خواندنی جملات سقراط

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه