نوشته‌هایی با برچسب "جملات تفکر برانگیز"

 جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد. یک گل میتواند بهار را بیاورد. یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد. یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد. یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد. یک دست دادن روح انسان را بزرگ میکند. یک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کند. یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند. یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند. یک شمع میتواند تاریکی را از میان ببرد. یک خنده میتواند افسردگی را محو کند. یک امید روحیه را بالا می برد. یک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکند. یک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد. یک قلب میتواند

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه