نوشته‌هایی با برچسب "جملات والت ویتمن"

جملات والت ویتمن جملات والت ویتمن

والت ویتمن. ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در کام خود فرو می برند. والت ویتمن. ◊◊◊◊◊◊◊ جملات والت ویتمن◊◊◊◊◊◊◊. تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد کنی، باید آنچه به دست می آری و هر کامیابی که نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراکنی. والت ویتمن. ◊◊◊◊◊◊◊ جملات والت ویتمن ◊◊◊◊◊◊◊. آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اکنون چنین می بینیم که شکست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند. والت ویتمن. ◊◊◊◊◊◊◊ جملات والت ویتمن ◊◊

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه