نوشته‌هایی با برچسب "زنان بهتر از مردان"

۱۲ کاری که زنان بهتر از مردان انجام می دهند ۱۲ کاری که زنان بهتر از مردان انجام می دهند

۱۲ کاری که زنان بهتر از مردان انجام می دهند. طبق نظرسنجی ای که از ۱۰۰ هزار نفر انجام شده نشان داده که سرمایه گذاری زنان بهتر از مردان عمل می کند و ۱۸ درصد بهتر از مردان نتیجه می گیرند. این به خاطر آن است که زنان نسبت به تصمیم گیری های مالیشان حساس تر هستند وبیشتر فکر می کنند. ۱- ما تمیز تر هستیم. یک تحقیق از دانشگاه سن دیه گو در امریکا نشان داد که میز اغلب مردان و اتاق کارشان بسیار شلوغ تر و نامنظم تر از زنان می باشند. محققان کشف کردند که مردان ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از زنان در محل کارشان دارای باکتری و آلودگی هستند . این به خاطر آن است که زنا

۱۲ کاری که زنان بهتر از مردان انجام می دهند ۱۲ کاری که زنان بهتر از مردان انجام می دهند

۱- ما تمیز تر هستیم. یک تحقیق از دانشگاه سن دیه گو در امریکا نشان داد که میز اغلب مردان و اتاق کارشان بسیار شلوغ تر و نامنظم تر از زنان می باشند. محققان کشف کردند که مردان ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از زنان در محل کارشان دارای باکتری و آلودگی هستند . این به خاطر آن است که زنان میل بیشتری به تمیزی و نظافت دارند. ۲- ما بهتر مصاحبه می کنیم. یک تحقیق از دانشگاه وسترن در اونتاریو نشان داد که زنان بهتر از مردان از پس استرس های مصاحبه شغلی بر می آیند. محققان فهمیدند که زنان قبل از مصاحبه شاید بیشتر از مردان دچار اضطراب و استرس باشند اما وقتی پای عمل به می

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه