نوشته‌هایی با برچسب "سخنان زیبای حضرت علی"

 سخنان زیبای حضرت علی (ع) سخنان زیبای حضرت علی (ع)

بادوستت چنان باش که گوئی روزی با تو دشمن میشود وبا دشمنت چنان رفتار کن که گویی روزی با تو دوست می شود. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. امام علی ع. ستایش خداوندى را سزاست که لباس عزّت و بزرگى پوشید، و آن دو را براى خود انتخاب، و از مخلوقا‏تش باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد، و آن دو را براى بزرگى و عظمت خویش برگزید، و لعنت کرد آن کس را که در آرزوى عزّت و بزرگى با خدا به ستیزه برخیزد. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. پندها چه بسیارند اما پندگیرنده ها چه کم. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پ��دا کنید.

مشاهده سایت نشونه