نوشته‌هایی با برچسب "عسل دادن به نوزاد"

عسل دادن به نوزاد عسل دادن به نوزاد

<!-- End tittle --> شاید شما هم شنیده باشید که نباید به نوزاد عسل داد، فکر می کنید این امر درست است یا خیر!. <!-- quick-perview --> <!-- <img src="http://www. parsegard. com//childchildcare/<?php// print base_path(). drupal_get_path('theme', 'parsegard')?>/styles/colors/generic/images/1272089499_user. png" > <p>: <?php// print $authorLink?></p> <p> : </p> --> <!-- Printing all of a content --> با این که عسل از جمله مواد غذایی بسیار مفید است، ولی در مورد نوزادان این طور نیست و نباید به آنها داده شود. درست است؛ نباید به نوزادانِ زیرِ یک سال عسل ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه