نوشته‌هایی با برچسب "فال روز 31 فروردین 92"

 فال روز ۱ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. از یک طرف، امروز واقعیت می تواند بسیار مرموزانه با تخیل درآمیزد و تشخیص این دو را مشکل نماید. از طرف دیگر، حرکت ماه به سوی صورت فلکی آتشین قوس روح تان را زنده می کند و باعث می شود که به چیزهای بزرگ فکر کنید. انرژی تان غیر قابل کنترل است، حتی اگر متوجه نباشید که این انرژی شما را به کجا خواهد برد. اکنون زمان آن است که صبر پیشه کنید و فقط کورکورانه رو به جلو حرکت نکنید. نباید به دنبال هر هوی و هوسی بروید، مگر این که بخواهید مشکل درست کنید. اردیبهشت. افق گسترده ی پیش روی تان ممکن است کمی دلهره آور به نظر برسد، ز

 فال روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. بی معنی است اگر بخواهید برای کلنجار رفتن با خودتان که آیا خطر کنید یا نه از عقل و منطق استفاده کنید. اگر اخیراً در کاری شروع بدی داشتید، الآن زمان مناسبی است که دوباره آن را امتحان کنید. اگر ثابت قدم باقی بمانید و خودتان را باور داشته باشید، موفقیت از آن شماست. ترسی نداشته باشید از این که حضورتان را با بهترین نیت ها به همه اعلام کنید و نشان دهید که چه قدر مشتاق هستید که بیش از همه کار و تلاش کنید. اکنون زمان آن است که بدرخشید. اردیبهشت. رویاهای دیشب تان ممکن است شب خسته کننده ای را برای تان رقم زده باشند.

 فال روز ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۱ فروردین ۱۳۹۳. فروردین: امروز در حالیکه مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرید، تمرکز کردن واقعی برایتان تبدیل به چالش شده است. هر ایده خوبی که به ذهنتان می‌رسد فقط تا موقعی که ایده جدیدتری از راه نرسیده افکارتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تمام کردن کارهایی که شروع کرده اید را برایتان مشکل می‌سازد. شما نمی‌توانید جلوی حواس پرتی‌هایتان را بگیرید، ولی می‌توانید روی عکس العمل‌هایتان کنترل داشته باشید. حداقل برای کشیده شدن به سمت کارهایی که باید انجامشان دهید از تمایلات و گرایشهای جدید خود آگاه شوید. اردیبهشت: رئیس شما بهتان مسئولیتی

 فال روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. اگرچه امروز ممکن است نتوانید به مدت طولانی تمرکز کنید، اما اگر زمانی که باید تصیم بگیرید به کاربردی بودن آن تصمیم فکر کنید می توانید در مسیر به پیش بروید. اکنون چنان قدرتی دارید که قادر هستید تپه ای کوچک را به کوهی بزرگ تبدیل کنید و باور داشته باشید که یک ایده ی نسبتاً خوب بهترین ایده ی ممکن است. مراقب باشید که توهم موفقیت های آن چنانی فریب تان ندهد. واقع بین باشید و قبل از این که زمان تان را صرف نقشه کشیدن برای دست یافتن به سلطه ی جهانی کنید مطمئن شوید که به همه ی تعهدات تان عمل کرده اید. اردیبهشت. شاید به

 فال روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. می توانید کسانی را که در زندگی تان هستند به دیوانگی بکشانید، زیرا دوست ندارید که انتظارات شان را برآورده سازید. اما پیوند امروز خورشید و اورانوس در طالع شما نشان می دهد که بر اساس احساس قلبی تان عمل خواهید کرد. احساسات تان را سرکوب نکنید؛ اگر این کار را بکنید، خیلی زودتر از آن چه که فکرش را بکنید پشیمان خواهید شد. به جای این که کاری را که دیگران فکر می کنند درست است انجام دهید، سعی کنید از نمونه ها و کسانی که قبلاً این کار را کرده اند سرمشق بگیرید. درون تان را متحول کنید تا همه ی دنیا بفهمند که با چه کسی رو

 فال روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. امروز ممکن است برای دست یافتن به اهداف تان از روش همه یا هیچ استفاده کنید، اما شاید در طول مسیر بدون این که خودتان هم متوجه شوید احساسات کسی را خدشه دار کنید. بسیار مصمم هستید که رویاهای تان را به واقعیت تبدیل کنید و ممکن است فراتر از آن چه که باید پیش بروید. اما در صورتی پیشرفت می کنید که به نظرات دیگران هم احترام بگذارید. به جای این که با فکر کردن به موفقیت های آینده زندگی کنید، از سرعت خود بکاهید تا ب��وانید از لحظه ی حاضر لذت ببرید. اردیبهشت. امروز دوست دارید که دیگران خودشان را با نقطه نظرات شما سازگار ک

 فال روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۳. فروردین: شما امروز دوست دارید راه میان بری را امتحان کنید و یا بر مشکلی که دیگران نیز چندان توجهی بهش نمی‌کنند سرپوش بگذارید. شما وقتی این کار را بکنید، واقعا خوشحال خواهید شد. البته فقط برای یک مدت کوتاه! و حالا جهان برای شما زیاد بر وفق مراد نمی‌چرخد و نتیجه عملتان به خودتان بازخواهد گذشت! پس قبل از اینکه دست به کار احمقانه ای بزنید، داشتن نگرش منطقی بهتان کمک می‌کند که واقعیت ها را وارد زندگی تان کنید. اردیبهشت: شما امروز حس خوبی دارید و این حس کمکتان می‌کند تا از هر چیز ارزشمند به درستی استفاده کنید. شما می‌توانی

 فال روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. به فرصت ها و انتخاب های متنوعی که امروز پیش روی تان قرار می گیرند توجه کنید و سعی نکنید با لجاجت فقط بر یکی از آن ها پافشاری کنید. اما متمرکز شدن بر آینده آن قدرها هم که فکر می کنید ساده نیست. اگرچه می توانید چشم اندازهای جدید را بدون منحرف شدن از مسیر اصلی بررسی کنید، اما انتخاب های پیش رو شما را آشفته کرده اند. ارتباط خود را با دیگران حفظ کنید، زیرا احتمال رسیدن به اهداف تان را افزایش می دهد. هر گونه کمکی در دسترس شماست، فقط کافی است که بخواهید. اردیبهشت. یک مشکل مالی حل نشده مجدداً توجه شما را به خودش مع

 فال روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. به نظر می رسد که همه چیز این قدر با سرعت اتفاق می افتد که شما حتی فرصت ندارید فکر کنید که چه کاری قرار است انجام دهید. به سختی می توانید حرف های تان با دیگری را کامل کنید یا کاری را به اتمام برسانید، زیرا ناگهان چیز جدید و کاملاً متفاوتی اتفاق می افتد. خوشبختانه استاد تصمیم گیری در لحظه هستید و می توانید خیلی سریع واکنش نشان دهید. امروز به نقشه و برنامه ریزی خاصی نیاز ندارید و همیشه می توانید بعداً تغییرات لازم را در آن ها اعمال کنید. به خودتان اجازه ی بودن و زندگی در لحظه را بدهید. اردیبهشت. برای این که در

 فال روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. می خواهید مطمئن شوید که همه دقیقاً می دانند که در ذهن تان چه می گذرد. اما احساس می کنید که امروز اهداف و مقاصدتان بی نتیجه می مانند. هرچه مصمم تر می شوید تا درباره ی افکارتان صحبت کنید، بیشتر نا امید می شوید. شاید بهترین راه برای مقابله با شرایط کنونی این باشد که افکارتان را برای خودتان نگه دارید و سعی نکنید که برخلاف جریان شنا کنید. اگر چند روزی در بیان افکارتان صبر کنید، آن وقت آن چه می گویید متقاعد کننده تر خواهد بود. اردیبهشت. می دانید که امروز چه کارهایی باید انجام دهید، اما این قدر درگیر جزییات شده ای

 فال روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. اولویت های تان را مشخص کنید و انجام کارهایی را که برنامه ریزی کرده اید از امروز شروع کنید. اگرچه مشتاق هستید که سخت تلاش کنید، اما ممکن است همه چیز بیش از آن چه فکر می کنید طول بکشد. به دلیل تقابل خورشید با سیاره ی کلیدی شما مریخ، امروز بسیار تیز و چابک هستید و از طرفی هم نمی دانید که این انرژی را به کدام جهت هدایت کنید. اوضاع روابط تان کمی وخیم است، پس از هر گونه مشاجره ای پرهیز کنید. برای پیروز شدن در مشاجره انرژی خود را هدر ندهید، حتی اگر حق با شما بود. انتخاب اخلاقی ترین مسیر آسان نیست، اما مطمئن ترین

 فال روز ۲ فروردین ۱۳۹۲ فال روز ۲ فروردین ۱۳۹۲

فال روز ۲ فروردین ۱۳۹۲. فروردین. ممکن است آن قدر اشتیاق شما زیاد باشد که بتوانید با خوش بینی کورکورانه و تنها ایمان به کاری که انجام می دهید راه تان را به سوی یک موقعیت چالش برانگیز باز نمایید. اما امروز آن قدر احساسات تان شدید هستند که می توانید بدون در نظر گرفتن حقایق خیلی دیوانه وار عمل کنید. واضح است که روش مطمئن تری که کمتر مخرب است این است که آهسته تر گام بردارید. تنها دلایلی که اکنون شما را به پرواز در می آورند دلایل تخیلی هستند. پس کمی نرم تر شوید و به جمع دوستان تان روی آورید. سپر جنگی تان را زمین بگذارید و در عوض انرژی خود را به

 فال روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. امروز قابلیت آن را دارید که چیزهای زیادی به دست آورید، البته تا زمانی که به خاطر لذت و تفریح دست از کار نکشید. خوشبختانه در حال حاضر عبور از موانع آسان شده است، زیرا ماه به پنجمین خانه ی خود بیانگری در طالع شما وارد شده و از خورشید تابناک در نشانه ی شما پشتیبانی می کند. اما آن چه بیشتر اهمیت دارد عمل کردن به وعده هایی است که داده اید و جست و جوی چیزی که شما را فوراً ارضا نماید خیلی مهم نیست. به دلیل مشکلات تان عوامل محیطی را سرزنش نکنید. فقط به پیامد اعمال تان توجه کنید و همان کاری را انجام دهید که در طولان

 فال روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. امروز بسیار مصمم هستید و فکر می کنید لزومی ندارد که بازی را بر اساس قوانین از پیش تعیین شده به پیش ببرید. چیزهای زیادی در اطراف تان اتفاق می افتد که همه به چشم قابل دیدن نیستند. ممکن است در رابطه ی کنونی تان احساس آشفتگی کنید یا شاید هم کسی را دوست دارید که عشق و محبتی را که نثارش می کنید به شما برنمی گرداند. حتی اگر بر خلاف ظاهر مصممی که دارید احساس نگرانی می کنید، به هیچ وجه ناگهان چیزی را تغییر ندهید. اردیبهشت. امروز ممکن است احساس نگرانی کنید، زیرا به چیزهایی که قبلاً به سادگی برای تان پذیرفتنی بودند شک

 فال روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۳. فروردین: شما امروز به دنبال این هستید که حرف خود را به کرسی بنشانید به خاطر اینکه ممکن است در آغاز به طور جدی به مطلب خود کاملا مسلط باشید ولی قبل از اینکه شروع بکار کنید دیگران را فراری می‌دهید. سپس، همچنان��ه سخت کار می‌کنید تا شکست خود را جبران کنید، بسیار آسان گیر و بی‌قید جلوه می‌کنید که انگار برای نخستین بار موضوع را مطرح می‌کنید. حتی اگر احساس می‌کنید تحت فشار هستید و بوسیله عطارد حقه باز به جلو رانده می‌شوید، می‌توانید موثر باشید؛ پس باید از وقت خود خوب استفاده کرده و قبل از اینکه شروع به صحبت کنید درباره آنچه

 فال روز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۳ فال روز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۳

فال روز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۳. فروردین. آن قدر درگیر جزییات زندگی شده اید که ممکن است روی انجام کاری وقت بگذارید و در نهایت ببینید که کار قابل توجهی نبوده است. سعی کنید تا اندازه ای خودتان را از قضیه کنار بکشید و از بیرون به همه چیز نگاه کنید. خودتان را از این فشارها دور کنید تا بتوانید چشم اندازتان را گسترش دهید و همه چیز را طور دیگری ببینید. اگر دقیق و محاسبه شده دست به خطر بزنید همه چیز ممکن می شود و بعد می توانید تلاش کنید تا رویاهای تان را به واقعیت تبدیل کنید. اردیبهشت. یک ظاهر عالی می تواند چنان قدرتی به شما بدهد که دنیا را فتح کنید. ا

 فال روز ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۲۵ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. اول به احساسات دیگران توجه می کنید و بعد دست به عمل می زنید، همین توجه تصمیم گیری را مشکل می سازد، زیرا همه چیز را از زاویه های مختلف بررسی می کنید. حتی اگر با رویاهای تان هم نوا شده اید، هنوز ممکن است مطمئن نباشید که وارد عمل شوید. شاید فکر کنید که فرصت صبر کردن وجود ندارد، اما این احساس اشتباه به خاطر ضرورتی است که حس می کنید. کمی توقف کنید؛ انتخاب هایی را که دارید فعلاً ارزیابی نکنید و تصمیم نهایی را تا جایی که امکان دارد به بعد موکول کنید. در این مورد بسیار مهم است که پیش از حرکت به تحقیق بپردازید. اردی

 فال روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ فال روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۲

فال روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۲. فروردین. بسیار بی تاب هستید تا چیز جدیدی را شروع کنید، اما بهتر است این انگیزه ی ناگهانی را کمی متعادل سازید. در طالع شما خورشید دیده می شود که انرژی تان را افزایش می دهد و شما را برمی انگیزاند تا زمانی که آهن داغ است ضربتی به آن وارد کنید. اما به جای اتلاف انرژی بر سر اقدامات نامناسب، پیش از هر عملی چندین بار فکر کنید؛ زیرا کاری که انجام شد دیگر قابل برگشت نیست. اگر کاری که می خواهید انجام بدهید هنوز پس از جدی اندیشیدن به آن ایده ی خوبی به نظر می رسد، پس هدفمند نقشه ای را که دارید به پیش ببرید. در نهایت این که اکنو

 فال روز ۳ فروردین ۱۳۹۲ فال روز ۳ فروردین ۱۳۹۲

فال روز ۳ فروردین ۱۳۹۲. فروردین. امروز تمایل دارید سخت تلاش کنید تا نگذارید کارها به هم بریزند. اما ممکن است تلاش های تان بیهوده باشند، زیرا وقتی موفق می شوید زندگی تان پیچیده می شود و گره می خورد. درست مثل بازی های ویدئویی است، فقط وقتی به مرحله ی بعد وارد می شوید که مرحله ی فعلی را تمام کرده باشید. این نشان می دهد که زمان آن رسیده است که کلاً یک استراتژی دیگری را به کار بگیرید. به جای این که منابع را برای به دست گرفتن کنترل تلف کنید، بهتر است فقط برای مدتی دست از کار بکشید. شگفت انگیز است اگر بدانید که کنار گذاشتن قدرت فعلی تان خیلی راحت

 فال روز ۴ فروردین ماه ۱۳۹۳ فال روز ۴ فروردین ماه ۱۳۹۳

فال روز ۴ فروردین ماه ۱۳۹۳. فروردین. اگر اخیراً چرخش مهمی در زندگی تان اتفاق افتاده است، در پیش گرفتن یک راهکار عقلانی با توجه به مسئولیت های فعلی تان می تواند به شما کمک کند تا بیشترین بهره را از این چالش به دست آورید. سعی کنید از غلیان احساسات نگریزید، زیرا احساسات تان چیزهای مفیدی درباره ی خودتان به شما می آموزند. هر چه بیشتر بر روی چیزی که امروز می خواهید تمرکز کنید، بهتر می توانید بر مقاومت درونی تان نسبت به تغییرات غلبه کنید. اگر نشان دهید که علاقه مندید با تغییرات جدید روبرو شوید، دیگران هم ترغیب می شوند که مثل شما همین کار را انجام د

 فال روز ۶ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۶ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۶ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. امروز چیز زیادی برای گفتن ندارید، زیرا افکارتان آن قدر پیچیده هستند که نمی توانید آن ها را به وسیله ی کلمات بیان کنید. فعلاً هیچ علاقه ای به پیشرفت ندارید؛ ترجیح می دهید که اوقات تان را به رویا پردازی بپردازید. هر کاری که لازم است انجام دهید تا حفظ ظاهر کنید؛ اگر همین حالا هیچ گونه بلند پروازی در افکارتان وجود ندارد خیلی خودتان را درگیر نکنید. قبل از این که متوجه بشوید نیاز پیدا می کنید تا دست به کار شوید. در این فاصله اجازه دهید تا خیالات تان صحنه را بگردانند. اردیبهشت. امروز می خواهید که همه شما را کسی ببی

 فال روز ۷ فروردین ماه ۱۳۹۳ فال روز ۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

فال روز ۷ فروردین ماه ۱۳۹۳. فروردین. امروز دوست ندارید که به تنهایی کارهای تان را انجام دهید، حتی اگر معمولاً ترجیح می دهید که از بقیه جلو بزنید. اکنون زمانی است که با سایر اعضای شبکه های اجتماعی و کل گروه احساس همبستگی می کنید. اما اگر کسی پیدا شود که دوست نداشته باشد شما عضوی از گروه باشید، ممکن است احساس کنید که طرد شده اید. اما دلیلی برای کینه ورزی وجود ندارد؛ اگر امروز رویکرد مثبتی را در پیش بگیرید، فردا حس بهتری نسبت به کارها خواهید داشت. اردیبهشت. امروز توانایی فوق العاده ای دارید برای این که بدانید در محل کارتان چه کاری انجام دهید، ح

 فال روز ۸ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۸ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۸ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. عادلانه به نظر نمی رسد اگر مجبور شوید دستور به کار ناخوشایندی دهید که فکر می کردید قبلاً انجام شده است. با این حال اگر کسی از موضع قدرت سوء استفاده کند، نمی توانید نگرانی های تان در این باره را نادیده بگیرید. ممکن است وارد مبارزه ای شوید که احتمال برنده شدن تان در آن کم است و حتی هیچ منفعت شخصی برای تان ندارد. اگر امروز تلاش کنید تا شرایط را به نفع خودتان تغییر دهید، ممکن است سعی و تلاش تان نتیجه ی معکوس به همراه داشته باشد و به هیچ نتیجه ی مثبتی نرسید. بهتر است که بدانید کاری که به سود همه باشد، نتایج رضایت

 فال روز ۹ فروردین ۱۳۹۳ فال روز ۹ فروردین ۱۳۹۳

فال روز ۹ فروردین ۱۳۹۳. فروردین. امروز قبل از این که بدانید مقصد دقیق شما کجاست، از خواب بیدار می شوید و می بینید که بیرون در ایستاده اید. اما کمی بعد ممکن است احساس کنید که لازم است به عقب برگردید و مسیرتان را مجدداً ارزیابی کنید. حس درونی تان به شما می گوید چیزی اشتباه شده است و اکنون کار درستی است اگر بخواهید به غرایزتان اطمینان کنید. بد نیست کمی از روابط اجتماعی دوری کنید تا این که آماده ی برقراری رابطه شوید. تغییری را که در درون تان اتفاق افتاده است خیلی بزرگ نکنید؛ فقط بگذارید همه بدانند که این عدم اطمینان کنونی خیلی طول نمی کشد و حتی

فال روز 17 فروردین 94 فال روز 17 فروردین 94

فال روز. از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!…. فروردین. به نظر می رسد که همه چیز این قدر با سرعت اتفاق می افتد که شما حتی فرصت ندارید فکر کنید که چه کاری قرار است انجام دهید. به سختی می توانید حرف های تان با دیگری را کامل کنید یا کاری را به اتمام برسانید، زیرا ناگهان چیز جدید و کاملاً متفاوتی اتفاق می افتد. خوشبختانه استاد تصمیم گیری در لحظه هستید و می توانید خیلی سریع واکنش نشان دهید. امروز به نقشه و برنامه ریزی خاصی نیاز ندارید و همیشه می توانید بعداً تغییرات لازم را در آن ها اعمال کنید. به خودتان اجازه ی بودن و زندگی در لحظه را بده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه