نوشته‌هایی با برچسب "پیمانه های شیرینی پزی"

استفاده از پیمانه ها در شیرینی پزی استفاده از پیمانه ها در شیرینی پزی

نکات مهم در مورد پیمانه های شیرینی پزی که از آنها دراین بخش استفاده می شود:. در تهیه شیرینی و کیک هائی که ارایه می شود از نوع پیمانه ها استفاده شده است:. پیمانه یک، یک دوم، یک سوم و یک چهارم است که مقدار پیمانه 1 یا کامل از مواد مختلف به قرار زیر می باشد:. مواد وزن به گرم. 1 پیمانه آرد 100 گرم. 1 پیمانه پودر قند 125 گرم. 1 پیمانه شکر 150 گرم. 1 پیمانه روغن(جامد یا مایع) 150 گرم. پیمانه هارا همیشه با قاشق پرکنید و هیچ گاه خود پیمانه را در آرد و روغن فرو نکنید. هوای اضافی داخل مواد جامد را با حرکت عمودی قاشق در پیمانه بگیرید و روی پیمانه را با کا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه